Pris utan moms |  Pris med moms

Ventilen caseI Ventilen har vi ca. 250 frivilliga som bl.a. driver våra lokala möteplatser. En av deras uppgifter är att sprida kännedom om Ventilen och generellt om ungdomsensamhet. och här  använder vi alltid badges från Badgeland. Det skapar synlighet och ger oss ett gemensamt uttryck.
Speciellt till vår årliga ensamhetsdag är badges helt oumbärliga och här vet vi vi att vi kan lita på Badgeland

 

OM VENTILEN

Ventilen är en frivillig social organisation, med olika tilltag för ensamma unga. Utöver detta arbetar vi för att skapa kännedom och debatt om ungdomsensamhet. 

 

Rikstäckande ungdomsförening
Ventilen Danmark är en rikstäckande ungdomsförening, som finansieras av offentliga och privata fonder. vi hjälper ensamma unga och skapar debatt om ensamhet balnd unga. De lokala föreningarna driver de 16 lokala ventilenföreningarna och står för det lokala upplysningsarbetet.  Se listan över lokalföreningar här.  

 

Ventilen Danmark är paraplyorganisation
Ändamålet med Ventilen Danmark är att fungera som paraplyorganisation för lokalföreningarna. Vi stödjer lokalföreningarna med ett gemensamt sekretariat, informationsarbete, större projekt, utbildning och fundraising - samt genom att skapa debatt om problemställningen ensamma unga.

Ventilen har ingen anknytning till partipolitik, religion eller liknande. Du kan läsa mera om Ventilen här

 

Föredrag och upplägg

Som en del av arbetet med att sprida kännedom om ungdomsensamhet åker Ventilens anställda och frivilliga ut och håller föredrag och upplägg om ämnet . Läs mera här: